Kommentarer og materiale til hjemmesiden bedes sendt til: webmaster.

Hvis der er tale om materiale til siden, så vedhæft tekster som Word, ren tekst e.l.
Billeder i JPG format. Send ikke mere end 7MB af gangen.
Webmaster vil så afgøre, hvad der kommer på siden, ligesom at han forbeholder sig retten til at redigere materialet, så det bedst indpasses.

Kontakt til klubben i øvrigt på siden kontakt